Inspirasi

Ragam Keutamaan Ramadhan

Banyak keutamaan Ramadhan yang cuma hadir setahun sekali menghampiri kaum Muslim. Ragam keutamaan Ramadhan ini diisyaratkan oleh sejumlah nash al-Quran maupun as-Sunnah, baik secara langsung maupun tak langsung. Di antaranya:

Memandang Orang Lain Lebih Baik

Syaikh Abdul Qadir al-Jilani pernah betutur, ”Jika Anda berjumpa dengan seseorang di antara manusia, lalu Anda melihat keutamaan dan keunggulan dirinya daripada Anda, hendaklah Anda berpikir, ’Boleh jadi Allah menjadikan dia lebih baik dan lebih tinggi derajatnya daripada aku.’ Jika orang yang Anda jumpai itu lebih muda dari Anda, hendklah Anda berprasangka,

Load More