Inspirasi

Konsekuensi Iman

Dalam kehidupan ini manusia yang “normal” tidak akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keyakinannya; apalagi keyakinannya didasarkan pada dalil-dalil yang qath‘i. Karena itu sudah semestinya seorang Muslim yang menganut akidah Islam secara benar akan senantiasa berbuat dan bersikap dan bertindak selaras dengan akidah yang diyakininya itu. Jika tidak, berarti keimanannya dusta belaka; hanya keimanan “pura-pura”. Keimanan semacam ini tentu tidak ada faedahnya.

Al-Quran Sumber Kemuliaan

Al-Quran adalah kitab yang mampu menghidupkan jiwa dan menenteramkan hati. Al-Quran mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya dengan izin Allah SWT. Siapa saja yang berkata dengan menggunakan al-Quran akan terpercaya; yang mengamalkan al-Quran akan bahagia; yang memutuskan hukum dengan al-Quran pasti akan adil; dan yang mendakwahkan al-Quran berarti telah menunjukkan jalan yang lurus.

Kemurnian Cinta & Kasih Sayang Ibu itu Abadi

Sebuah Cinta yang Sangat Luar Biasa, Seseorang yang memberikan kasih sayang yang tulus, dia adalah salah satu yang benar-benar peduli. Seorang ibu adalah sumber inspirasi, ia adalah malaikat tanpa sayap, ia bagaikan pahlawan bagi anak-anaknya. Jangan pernah menyia-nyiakan kasih sayang dari seorang ibu. Yang rela melakukan apa saja demi anaknya.

Load More